מחזור ויטרי ג' כרכים / אוצר הפוסקים

193.80 ₪ 210.14 ₪
מחזור ויטרי ג' כרכים / הרב אריה גולדשמידט.

מהדורה חדשה של מחזור ויטרי ב-3 כרכים בעריכת הרב אריה גולדשמידט ובהוצאת "מכון אוצר הפוסקים" המבוססת על כתבי יד נוספים שלא היו לפני המוציא לאור הראשון, ונחשבים מדויקים יותר. בתוספת הארות והערות שינויי נוסחאות ומראי מקומות.

מחזור ויטרי הוא ספר הלכה ומחזור תפילות, המיוחס לרבנו שמחה בן שמואל מוויטרי, שהיה תלמידו של רש"י.‏ המחזור שכתיבתו הושלמה בשנת 1208 נחשב לאחד המקורות החשובים ביותר בתולדות ספרות התפילות.

בדומה לסדר רב עמרם גאון ולסידורים נוספים המחזור כולל הן את נוסחי התפילה לכל השנה והן הלכות. בין היתר נכללים דיני שבת ועירוביןזמירות, פירוש על עשרת הדברותעל פרקי אבותסדר מקבלי התורה ולומדיה, שיר ליל שכורים לפוריםתשובות מרש"י, תגין, אותיות גדולות וקטנות ועשר נקודות, דרך ארץגן עדןמלחמות ה' בזמן המשיחדיני שחיטה וטרפותיין נסךנוסח הגטחליצהנוסחי שטרות. נמצאים בו פיוטים שונים שאינם מופיעים במחזורים אחרים.

נוסח התפילה הוא נוסח צרפת הקדום וזהו אחד המקורות החשובים ביותר שלו, והוא מתאשר על פי עדויות של ראשונים אחרים המזכירים את מנהג צרפת. חרף זאת, חלק התפילות כולל שינויי נוסח מרובים בין כתבי היד, וככל הנראה שלא יצאו ממש מתחת ידו של רבי שמחה מויטרי אלא שונו על ידי המעתיקים בהתאם לנהוג במקומם (כפי שקרה בסדר רב עמרם גאוןבכתבי היד של התלמוד ובחיבורים רבים אחרים), והראיה לכך היא סתירות בין התפילות המובאות בנוסח לקביעות מפורשות בחלק ההלכתי, ששומר על אחידות רבה יותר בין כתבי היד.

מחזור ויטרי שימש כ"אב טיפוס" לסידורים ולמחזורים שהתחברו בדורות הבאים. הוא מהווה אחד מן היסודות לנוסח אשכנז (אזור הגבול שבין צרפתלגרמניהומשם התפשט לארצות הסלביותפולין וליטארבנו תם כותב עליו, שרבי שמחה הושפע מסידורו של רבי עמרם גאוןואפשר לקשרו כמחזור בבל. (ויקיפדיה) .

"

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה