למסכת מידות ומסכת תמיד בית המקדש

140 ₪

בית המקדש

למסכת מידות ומסכת תמיד
בית המקדש
שלום דוב שטיינברג /  עם ציורים ומידות דגם: סט 3 כרכים 
הוצאת וגשל


מהדורה בהירה ומקיפה באופן יוצא מהכלל את נושא בית המקדש
כרך בודד עולה-50 ש"ח.


סדרת הספרים 'בית המקדש' מכילה 3 כרכים העוסקים בית המקדש הראשון, השני והשלישי. להלן פירוט הכרכים והנושאים הנידונים בכל כרך:

כרך א' - בית המקדש הראשון
צורת בית המקדש הראשון : על פי מלכים ודברי הימים : לפי שיטות גדולי המפרשים : בתוספת ציורים ותרשימים מדוייקים על כל פרט ופרט / ונלוה לו קונטרס על ארמונות וכסא שלמה המלך

ספר מקיף שכולל את הפרקים:

התחלת בניית בית המקדש על ידי דוד המלך
מקום המקדש באגדות חד"ל
בניית בית המקדש על ידי שלמה
צורת הבית ומדתו
צורת פנים המקדש וכליו
חצר בית המקדש וכליו
ים הנחושת
המכונות והכיורות
חורבן הבית הראשון
ארמונות שלמה המלך
כסא שלמה המלך
142 עמודים
כריכה קשה


כרך ב' - בית המקדש השני

צורת בית המקדש השני: מבוסס עך פי מסכת מדות ןמשאר מקומות הפזורים בתלמוד כפי שיטות גדולי המפרשים : בתוספת ציורים ותרשימים מדוייקים על כל פרט ופרט / ונלוה לו קונטרס קורות הבית השני בניינו וחורבנו

ספר מקיף שכולל את הפרקים:

הר הבית ושעריה
הסורג
עדרת הנשים ולשכותיה
שער ניקנור
העזרה הפנימית
לשכות העזרה
בית המוקד
המזבח החיצון
עזרת כהנים וישראל והדוכן
בית המטבחיים
הכיור
האולם ההיכל וקודש הקדשים
התאים
המסיבה ובית הורדת המיםבירת אנטוניה
קונטרס קורות הבית השני בניינו וחורבנו

צורת בית המקדש

172 עמודים
כריכה קשה


כרך ג' - בית המקדש השלישי

צורת בית המקדש השלישי: על פי נבואת יחזקאל לדעת רש"י והתוי"ט : בתוספת ציורים ותרשימים מדוייקים על כל פרט ופרט / ונלוה לו קונטרס "שירת הלויים" וקונטרוס "גילוי מקום המקדש"

ספר מקיף שכולל את הפרקים:

נבואת יחזקאל
הר הבית ושעריו
הסורג
חומת העזרה ושעריה
תאי השערים
האולם והעמודים
בית המבשלים
הגדודטראות והלשכות שעליהן
עזרת ישראל ושעריה
בית המטבחיים
האולמות והלשכות ומקום הדוכן
המזבח החיצון
הכיור
האולם ההיכל וקודש הקדשים
הכלים
לשכות החצר
קונטרס "שירת הלויים" - סדר עבודת השירה והנגינה בבית המקדש וצורת הכלים המיוחדים לכך
קונטרוס "גילוי מקום המקדש" - בירור מקום נמקדש, ומידות המקדש

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה