טמוני חול - תמונות וביאורים בהלכה - מסכת חולין.

158.40 ₪ 191.52 ₪

ספר טמוני חול / הרב יעקב לאך

 תמונות בהירות צבעוניות וביאורים בהלכה הפותחים שער ללומדי מסכת חולין 
• למעלה מ-200 תמונות צבעוניות, המראות את
פרטי הפרטים הדרושים להבנת הסוגיא.
• ציורים מקוריים, צבעוניים ומפורטים של אברי הבהמות והעופות.
• ביאורי הלכות הנוגעים למסכת, כדוגמת ביאור העניין של דרגות הכשרות השונות, ותיאור פרשיות שונות של חששות לטריפות בבהמות.
• דוגמאות לחכמת חז"ל, בהראות שמציאויות שהזכירו חז"ל לא היו ידועות לעמים במשך שנים.
• ביאור עניינם של הטריפות, כגון איזה ארס מחדיר הזאב לבהמה כאשר הוא דורס? ומפני מה בהמה שניטלו כליותיה אינה טריפה?
כל אלה ערוכים לפי סדר הגמרא ולפי צורת מבנה הבהמה. מלבד זאת מכיל הספר מפתח לשולחן ערוך יורה דעה ולערכים נבחרים.

עוד הוספות בסוף הספר טמוני חול
• מדור מורחב הכולל תמונות בהירות וסיכום שיטת הפוסקים לגבי טריפות ושאר ענייני כשרות השכיחים בימינו בעופות. מדור זה כולל הן עניינים המצויים בבתי המטבחיים והן עניינים שיכולים להימצא בבית.
• תמצית המאורעות והספקות אשר התעוררו בעקבות נפיחות הכרסים בבהמות באורוגוואי.

יותר מאשר סיור בבית המטבחיים יש בספר הזה, שכן אף מי שרואה בעיניו לרוב לא רואה אלא את השכבות החיצוניות, ואילו בספר זה, מלבד הביאורים השונים, זכינו לאחר עבודה של שעות רבות, לגלות בפני הלומדים את האיברים, העצמות, הגידים והקרומים שבדרך כלל מוסתרים. מעתה, יכול העוסק במסכת חולין או בהלכות שחיטה וניקור, להביט אל הספר הזה, ולגשת אל הקודש כאומן אשר כלי אומנותו בידו.

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה