אמרי פנחס ב' כרכים | רבי פנחס מקוריץ

135.60 ₪ 147.68 ₪
אמרי פנחס 2 כרכים | רבי פנחס מקוריץ

הספר 'אמרי פנחס' מכיל את אוצר תורתו ותולדותיו של הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע,
מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש, ומגדולי החסידות.

הרה"ק רבי פנחס שפירא מקוריץ (תפ"ו-תקנ"א),
היה מתלמידיו הקרובים של מורינו הבעש"ט, מגדולי החסידות בדור השני.
המחבר היה חביב ביותר לפני רבו הבעש"ט, ומסופר כי בעת מחלתו שלח אליו הבעש"ט רופא שיקיז ממנו דם,
כדרך הרפואה בימים ההם, אך הזהיר את הרופא לבל יקיז ממנו דם מעבר למוכרח,
משום שדמו "משומר מששת ימי בראשית".
דרך עבודת ה’ של המחבר הייתה בהדגשה על השגת מידת האמת והעמידה עליה ללא פשרה,
ועל פי עדותו האישית, הדבר עלה לו ביגיעה במשך שנים ארוכות.
עיקרי תורתו ותולדותיו, לצד סיפורים ואמרות מצדיקים שונים המסתעפים,
מכונסים בספר 'מדרש פנחס' שנדפס לפני יותר ממאה שנה.
לראשונה נקבצו כל אמריו, תורתו ותולדותיו של רבי פנחס למקום אחד,
במהדורה המפוארת של 'אמרי פנחס' בת שני כרכים. מלבד תורותיו ואמרותיו של הבעש"ט המובאים בספר,
מופיעים בו גם סיפורי מופת על הבעש"ט ותיאורים מופלאים מתולדותיו ומדרך הנהגתו בתקופות שונות.

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה