ארבעה טורים - טור המאור גדול 23 כרכים

2,139.50 ₪ 2,586.85 ₪
ארבעה טורים המאור בינוני 23 כרכים - הוצאה חדשה.

'הוצאת המאור' הידועה בטיב ואיכות ספריה מתהדרת בהוצאה חדשה של אחד מספרי היסוד של ההלכה היהודית - ארבעה טורים.
להלן נמנה את טו' המעלות שישנן בטור המאור בהוצאת מכון המאור:
 • נוסח הטור - ברבות השנים והמהדורות, נשתבש הנוסח ושולבו בתוכו נוסחאות וגרסאות שונות, שבעקבותיהן נוצרו שגיאות רבות.במהדורה זו של טור המאור, הנוסח הינו ע"פ הנוסח שקבע מרן הבית יוסף (ב"י דפוס ראשון). מרן קבע את הנוסח ע"פ כתבי יד, ספרים ודפוסים ישנים שהיו לפניו, ואף הוגה על ידו בשנית בספרו בדק הבית.
 • בית יוסף - במשך השנים ובעקבות המהדורות הרבות נפלו בו טעויות ושיבושים רבים, ואף הוספות רבות שאינן מדבריו נכנסו לתוך דבריו. הוגה בהגגה מדוקדקת ע"פ דפו"ר שהו"ל המחבר בחייו.
 • בדק הבית - הוגה בצורה מדוקדקת ע"פ דפו"ר. בס"ד נתגלגל לידי המערכת טור יו"ד עם הגהות שהועתקו מכת"י של מרן הבית יוסף, שהם בדק הבית המקורי כולל חלקו שאבד, במהדורת זו של ארבעה טורים המאור הוכנסו כל אותם התיקונים בסוג אות שונה.
 • דרכי משה (הקצר והארוך) - אשר במשך הדורות נפלו בו שיבושים רבים, הוגה בדקדוק רב ע"פ כחמשה עשר כתבי יד, מתוכם כת"י נדירים הרואים אור לראשונה במהדורה זו של טור המאור, ובחלקים או"ח ויו"ד גם ע"פ דפוס ראשון.
 • פרישה ודרישה - הוגה בדקדוק רב ע"פ כעשרה כת"י, ובחלקים יו"ד ואהע"ז גם ע"פ דפוס ראשון. יש לציין ששבחלק או"ח השתמשו במאור בכת"י המיוחס למחבר הראוה אור לראשונה במהדורה זו, ועל פיו נוספו כמאה סימנים חדשים.
 • בית חדש ושאר מפרשי הטור - אשר במשך השנים נכנסו בהם טעויות הן מטעויות אנוש, הן מטעויות המדפיסים אשר היו עמי הארצות, והן  מטעמי הצנזורה, הוגהו וסודרו מחדש בהגהה מדוקדקת דבר דבור על אופניו. (חידושי הגהות הוגה בעיקר ע"פ דפוס ראשון).
 • שינויי נוסחאות - נוסח הטור הושווה לעשרות כת"י ודפוסים ישנים, אותן נוסחאות שהיו לפני מפרשי הטור האחרים, או המיישבות קושיות שנתקשו מפרשי הטור בדבריו - הובאו בשולי הגליון. כמו"כ לוקטו תיקוני גרסאות בטור ובמפרשיו מתוך מאות ספרי אחרונים, אשר הגיהו את נוסך הטור ומפרשיו בתוך ספרם. תיקוני הנוסחאות הובאו בצידי הגליון.
 • הערות וביאורים - לתועלת לומדי הטור ראינו לנכון להוסיף את חידושי האחרונים אשר דנו וחידשו בדברי הטור ומפרשיו(הנוגעים ישירות בדבריהם והנחוצים ביותר), הערות אלו מופיעות על הדף בתחתית העמוד.
 • ילקוט מפרשים - נדפס בסוף כל כרך. במדור זה הועתקו למעלה מ- 50 חיבורים חדשים מכת"י של גדולי ישראל כגון: מהרש"ל, מהר"ן שפירא, תורת חיים, מהריק"ש, מהר"ל, תפארת שמואל, תוספות יו"ט, חכמת מנוח, ט"ז, רעק"א. יעב"ץ ועוד רבים כמותם, ומספרים נדירים של גדולי האחרונים שחידשו בדברי הטור ובמפרשיו, ככתבם וכלשונם בתוספת עריכה, מראי מקומות, הערות וביאורים.(נעשה ציון בפנים הטור בכל מקום שיש ד"ה בילקוט מפרשים).
 • סימני פיסוק ופתיחת ראשי תיבות - נעשו ע"י ת"ח שעסקו באותו עניין, אשר ירדו לעומק כוונת המחברים. כמו כן נעשתה חלוקת הקטעים הארוכים בב"י ושאר המפרשים להקל על הלומד.
 • ציורים - רבינו הטור ומפרשיו, הוסיפו מאות ציורים בכתב ידם בחיבורם, ובעת המצאת הדפוס נשמטו כמעט כל הציורים ממקומם. במהדורה זו של טור המאור הושבו כל הציורים למקומם ע"י צ"ח מופלג ובעל ידי אומן.
 • ספר המפתחות לדברי  הטור ומפרשיו בש"ס ובראשונים מופיע בכרך בפני עצמו על כל הארבעה טורים (כרך זה כולל מבוא ארוך ומקיף על הטור ומפרשיו, בעיות הנוסח ונפק"מ להלכה ועוד).
 • מפתחות הסימנים שכתב הטור וכן "הרמזים" ו"המחודשים" שכתב הבית יוסף סודרו מחדש בבירור הנוסח והמיקום המדוייק אליו הם שייכים ע"פ דפ"ר וכת"י, ואף נוספו רמזים חדשים במקומות החסרים.
 • מראי מקומות - יגענו רבות למצוא מראי מקום לכל מובאה בטור, בב"י ובשאר הנו"כ, ותוקנו השיבושים הרבים הקיימים בדפוסים המצויים.
 • צנזורה - קטעים רבים שנידונו למחיקה מוחלטת ע"י "המתקנים", וקטעים שעברו עריכה מחדש על ידם, פעמים רבות תוך סילוף  הדין וההלכה הפסוקה, הוחזרו למקומם, ונעשתה השלמה מלאה של כל ההשמטות ע"פ דפו"ר, ובכך הושב לדברי רבותינו כבודם הראשון.
כל אלו ועוד בהוצאה מפוארת 'הוצאת המאור', מהודרת ומאירת עיניים ובהקפדה מירבית על נוחיות השימוש בכדי שיוכל הקורא לרוץ בו."

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה