זוהר מתוק מדבש גדול 23 כרכים - הרב דניאל פריש מבצע ט"ו בשבט

1,510 ₪ 1,800 ₪

זוהר מתוק מדבש גדול 23 כרכים עם עיצוב חדש ולימוד נוח לכל אחד ואחד שתפיקו ממנו הרבה תועלת

מחבר הרב דניאל פריש
ספר הזוהר הקדוש כריכה קשה גדול, הכולל בתוכו:
- 15 כר' על הפרשיות,
- 4 כר' זוהר חדש,
- 3 כר' תיקוני זוהר והשמטות הזוהר,
- בסה''כ 23 כרכים
גודל פיזי: 24/17 ס''מ

גדולי ישראל על ספר הקדוש מתוק מדבש ומחברו הרב דניאל פריש זצ"ל.
 וכי יהיה זה הפירוש שוה לכל נפש, הן לאלו שנכנסו קצת בפרדס הח"ן, והן לאלו הותיקים הלומדים את הזוה"ק בעומק סודותיו, וכולם ימצאו בו פירוש ברור לפי רוחם וחפצם...זקן המקובלים ר' יצחק כדורי זצ"ל
 איברא היות ראיתי שכבוד המחבר הצדיק הזה כבר מוחזק בספריו הקודמים 'מתוק מדבש' פי' על זוה"ק עה"ת, וגם ספרו אוצר הזוהר של ערכי זוה"ק, וגדולי צדיקי ירושלים תו"ב משבחים שבחיה ושופריה, גם אני מצטרף בהדייהו לחזקו ולאמצו...בעל שבט הלוי זצ"ל

זכה דורנו, לספר קדוש זה שחובר על ידי המקובל הגה"צ ר' דניאל פריש זצוק"ל ואשרי הזוכה ללמוד בו המזכה לעליית רוחו ונשמתו...מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל
 ... מעלת הזוה"ק היא אפילו באמירת המילים וכ"ש כעת שיש פירוש נפלא כזה מתוק מדבש שיכולים להבין דברי הזוהר. הרב חיים קנייבסקי שליט"א
 וזכאה חולקיה שלהרה"צ המחבר בעל מתוק מדבש יישר כחו וחילו על טרחו ועמלו, אשר הוציא בכשרונו בטוב טעם ודעת, דבר נאה ומתוקן לזכות בו את הרבים, מצוף דבש תורת רשב"י זי"ע ועכ"י אמן. הרב יעקב מאיר שכטר שליט"א
 כמו כן על דברי הרה"ק ר'פנחס מקוריץ זי"ע שאמר שמודה לה' שנולד לאחר התפשטות אור הזוהר הק' בעולם 'כי זה מחזיק אותו ביהדות', על זה התבטא הגה"צ המקובל שליט"א כי הוא מודה לה' שזכה לראות ולחיות בעת כזאת שנתפשט הספה"ק 'מתוק מדבש' בעולם...הרב יעקב הלל שליט"א ראש ישיבת 'חברת אהבת שלום'

אודות המקובל רבי דניאל פריש זצוק"ל בעל 'מתוק מדבש'
זכה הגה"צ המקובל רבי דניאל פריש זצוק"ל ופיעמה בו משימה נשגבה של זיכוי הרבים במדה גדושה.
וכך הקדיש עשרות משנות חייו ונרתם למטרה נעלית זו כאשר החל לחבר ולהוציא לאור ספרים נחוצים באורחות התורה והיראה כידוע, אולם גולת הכותרת במפעל חייו הוא פירושו הנודע "מתוק מדבש" על כל חלקי ספר הזוהר הק' בו השקיע כוחות אבירים שבגוף ונפש בעמל ויגיעה רבה משך כעשרים שנה כאשר עבר על כל מפרשי הזוהר הק' הקיימים ובירר ולובן מהם בניפוי אחר ניפוי מהלך ברור וצח כשההדגשה המלאה בזה היתה על ביאור קל הקרוב ביותר אל הפשט הפשוט, ומנוסח בלשון קצר וקל במטרה אחת ויחידה לפתוח שערי אוצרות הזוהר לפני כל הבא לעסוק במשנת הקודש זו על אף שעדיין לא הגיע לפתיחת פתח בתורת היסוד.
ואכן זכה ונתקבל חיבורו זה בכל תפוצות ישראל בהערצה וחיבה יתירה ורבו כמו רבו ההוגים בו בשקיקה מכל גווני שבטי ישראל לרבות גדולים וחכמים כ"י, ויה"ר שיתקיים במהרה הבטחת הרעיא מהימנא בזוהר הקדוש שבזכות הפצת לימוד ספר הזהר הקדוש בעולם יצאו מן הגלות ברחמים גדולים אכי"ר.

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה