ילקוט יוסף שבת 4 כרכים הרחבות / הרב יצחק יוסף

237.60 ₪ 287.28 ₪

ילקוט יוסף הלכות שבת ד' כרכים.

סט 'ילקוט יוסף הלכות שבת' ד' כרכים, אשר מהווים בעצם המשך לכרך שבת א' אשר נמצא בסט ילקוט יוסף 24 כרכים הנמכר כיום (כלומר במקום כרך שבת א' ישנם כיום עוד 4 כרכים של ילקוט יוסף שבת א' המרחיבים את הנושאים הנידונים בו).

הנושאים הנידונים בכל אחד מארבעת הכרכים:
ילקוט יוסף כרך א' חלק ראשון - דיני עונג שבת, מלאכות שהגוי עושה לישראל, דיני לפני עיור הקשורים בשבת, דיני ערב שבת, מלאכות המתחילות מערב שבת, דיני שהייה והטמנה, דיני פסיק רישיה דלא ניחא ליה, דיני ספר חשיכה, זמן כניסת השבת וצאת השבת.
פסקי הלכות עפ סדר השו"ע, עם מקורותיהם מהש"ס הראשונים והאחרונים, השו"ע ונושאי כליו, עד אחרוני זמנינו.
מסימן רמב' עד סימן רסב.
בתוספת פסקים ומקורות ממרן ר' עובדיה יוסף זצוק"ל. עם הוספות וביאורים ותשובות בהלכה.


ילקוט יוסף כרך א' חלק שני - דיני הדלקת הנר, החייבים בהדלקה, ברכת ההדלקה, זמן ההדלקה, קבלת שבת בהדלקה, מקום ההדלקה, דיני הפתילה והשמן, כלים הניתנים מתחת לנר, בסיס לדבר האסור, ביטול כלי מהיכנו, דין מציאה בשבת, מי שהחשיך לו בדרך, דיני התפילה בערב שבת, דין הטועה בתפלתו בשבת.
פסקי הלכות ע"פ סדר השו"ע, עם מקורותיהם מהש"ס הראשונים והאחרונים, השו"ע ונושאי כליו, עד אחרוני זמנינו.
מסימן רסג' עד סימן רסח'.
בתוספת פסקים ומקורות ממרן ר' עובדיה יוסף זצוק"ל. עם הוספות וביאורים ותשובות בהלכה.


ילקוט יוסף כרך א' חלק שלישי - דיני קידוש, קידוש בביהכנ"ס, קידוש במקום סעודה, דיני בציעת הפת.
פסקי הלכות ע"פ סדר השו"ע, עם מקורותיהם מהש"ס הראשונים והאחרונים, השו"ע ונושאי כליו, עד אחרוני זמנינו.מסימן רסט' עד סימן רעד'.
בתוספת פסקים ומקורות ממרן ר' עובדיה יוסף זצוק"ל. עם הוספות וביאורים ותשובות בהלכה.


ילקוט יוסף כרך א' חלק רביעי - דברים האסורים לעשותם לאור הנר, גוי שהדליק נר בשבת, שלא לגרום לכיבוי הנר, טלטול הנר בשבת, קריאת התורה והמפטיר, שנים מקרא ואחד תרגום, דיני שחרית ומוסף, קידוש של בוקר ניחום אבלים ותענית בשבת, מאה ברכות בשבת, שלוש סעודות בשבת, דיני מנחה בשבת, דיני ערבית במוצאי שבת, דיני הבדלה, וסעודה רביעית.
פסקי הלכות ע"פ סדר השו"ע, עם מקורותיהם מהש"ס הראשונים והאחרונים, השו"ע ונושאי כליו, עד אחרוני זמנינו.מסימן רעה' עד סימן רצט'.
בתוספת פסקים ומקורות ממרן ר' עובדיה יוסף זצוק"ל. עם הוספות וביאורים ותשובות בהלכה.


 
"

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה