טור ושלחן ערוך - שבת ג"כ / מכון ירושלים"

480.70 ₪ 581.21 ₪
לבחירה:
כמות:
טור ושולחן ערוך שבת מכון ירושלים מהדורת פריעדמאן ג' כרכים.

טור ושולחן ערוך משולבים יחדיו על הלכות שבת. ארבעה טורים בהוצאת שירת דבורה עם שולחן ערוך מהדורת פריעדמאן בהוצאת מכון ירושלים על כל הלכות שבת. סימנים רמג - שדמ.

ערוך ומוגה מחדש בתיקון מאות שיבושים וטעויות:

- דרכי משה הארוך סודר מחדש והוספו ההלכות שנחסרו ממנו כולל חידושי דינים של הבית יוסף מסימנים אחרים, פוענחו ראשי התיבות הבלתי שכיחים שיש להן 2 מובנים.

- בדק הבית להבית יוסף הוגה ע"פ שני דפוסים ראשונים, כל קטע הוכנס במקום המתאים בבית יוסף באותיות בולטות.

- הבית חדש הוגה מחדש ותוקנו בו מאות שיבושים ע"פ דפוס ראשון, הוחזרו ציוני סעיפי הב"ח למקומם, תוקנו מראי מקומות משובשים, פוענחו ר"ת, הושלמו המילים קטועות, קונטרס אחרון לב"ח נכנס לתוך החיבור, כל סעיף מתחיל בשורה חדשה, כל לשון הטור המופיע בראש ד"ה בב"ח, נדפס באותיות מרובעות.

- דרישה ופרישה תוקנו כל השיבושים ומראי המקומות.
- חידושי הגהות גם הם תוקנו מכל השיבושים.

- מדור הגהות והערות כולל שינויי נוסחאות מדפוסים ראשונים וכתבי יד של הטור ומפרשיו, שינויי נוסח והשלמות מש"ס ומספרי הראשונים שהובאו בטור ומפרשיו.
"

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה