יוסיפון - 2 חלקים

102.30 ₪ 123.69 ₪
יוסיפון 2 כרכים מנוקד - יוסף בן גוריון הכהן.

מהדורה חדשה מתוקנת ומנוקדת של הספר 'יוסיפון' באותיות גדולות ומאירות עיניים.

ספר 'יוסיפון' כולל ששה ספרים, וכל ספר מתחלק לפרקים. 97 פרקים בספר. חכמי ישראל הקדמונים האמינו כי יוסיפון נכתב בידי יוסף בן גוריון בן מתתיהו הכהן. כך מזכירו ר' נתן בעל הערוך, ורש"י בפירושיו (דניאל י"א ב')" "ספר יוסף בן גוריון".
יוסיפון היה לפני ר' טוביה בר' אליעזר בעל לקח טוב, שהשתמש בו בספרו בלי להזכירו בשמו. וכבר העיר על כך ר' שלמה אלקבץ בס' מנות הלוי (דף קמ"ד.): "ומביא ספור ארוך מלקח טוב (על פסוק בראות המלך את אסתר) ודברים הללו הלא הם כתובים על ספר דברי הימים ליוסף בן גוריון הכהן" (עי' מבוא בובר לספר לקח טוב). ר' יהודה משקוני אומר כי המחבר יוסף בן גוריון.


ספר 'יוסיפון' - הינו ספר המיוחס ליוסף בן גוריון הכהן הוא יוספוס פלביוס. הספר כולל את תולדות ישראל תולדות ישראל על רקע קורות העמים הקדמונים, וביחוד היונים והרומיים. הספר מתחיל באדם הראשון, תולדות בני יפת לשמותם ומקומם, ומתרכז בעיקר בתקופה ממפלת בבל ביד כורש ודריוש, ועד חורבן הבית ע"י טיטוס.

"

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה