כל כתבי בעל ההפלאה - המאור"

438.90 ₪ 530.67 ₪
כל כתבי הפלא"ה ח' כרכים / המאור.
לאחר שנתקבלו 2 ספריו של המחבר 'בעל ההפלא"ה'- כתובה עמ"ס כתובות והמקנה עמ"ס קידושין, זכינו ונתגלגל לידינו כתב ידו על שאר מסכתות הש"ס וחידושיו על שלחן ערוך והנה תורתו מתקבלת על כל הש"ס – ממש הפלא ופלא. ערוך, עם הערות לבאר דבריו ולדון בהם, לעומת מה שפירשו המפרשים האחרים על הש"ס. יצא לאור ב-8  כרכים.


הרב פנחס הלוי איש הורוביץ (ה'תצ"א - תקס"ה ; 1731 - 1805), היה רבה של פרנקפורט דמיין ומתלמידי המגיד ממזריטש. נודע בכינוי בעל ההפלאה על שם חיבורו. אחיו היה רבי שמואל שמעלקא הורוביץ מניקלשבורג. תלמידו המפורסם היה רבי משה סופר, ה"חתם סופר".

ספריו

לספריו קרא בשם כולל "הפלאה" אשר מורכב מראשי התיבות של שמו: ה'קטן פ'נחס ה'לוי א'יש ה'ורוויץ. מלבד זאת נתן לכל חלק גם שם פרטי.

    כתובה - על מסכת כתובות (חלק א').
    המִקְנָה - על מסכת קידושין (חלק ב').
    פנים יפות - על התורה (חלק ג'). הודפס לראשונה לאחר פטירתו על ידי רבי אפרים זלמן מרגליות.
    נתיבות לשבת - על שו"ע חלק אבן העזר (חלק מהספר "שבת אחים"). הודפס לאחר פטירתו על ידי נכדו.
    חידושי הפלא"ה - על מסכת ברכות ועל שו"ע חלק יורה דעה.
    ספר הפלא"ה - על מסכתות רבות מן התלמוד הבבלי ועל שו"ע חלקים אורח חיים יורה דעה וחושן משפט.
    תוכחת מוסר - דרשה נגד תרגום התורה לגרמנית על ידי מנדלסון.
    גבעת פנחס - שו"ת. הודפס לאחר פטירתו על ידי נכדו.
    הגדה של פסח - פירוש על ההגדה. (ויקיפדיה).
"

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה