כתבים חדשים / מכון אהבת שלום⁩

95 ₪ 155 ₪

בשמחה רבה הננו מודיעים על הופעתו של הספר "כתבים חדשים לרבינו חיים ויטאל", כשהוא ערוך מחדש מן היסוד, לאחר למעלה מעשרים שנה מאז המהדורה הקודמת.

הספר כולל: 

קיצור פירוש ברית מנוחה להרמ"ק ז"ל

נערך מכתבי יד שלא היו ידועים בעבר, ועי"ז תוקנו קטעים עמומים רבים וטעויות שונות. בין קטעי הפירוש שולבו לשונות הספר 'ברית מנוחה', ובהערות ליקוטים נוספים מדברי הרמ"ק על 'ברית מנוחה'. בסופו נדפסו לראשונה הגהות רבי דוד חבילייו על ברית מנוחה. 

פירוש רבי חיים ויטאל על ספר יצירה 

נערך מחדש וחלקו הוגה מכת"י שלא נודע עדנה

שערי קדושה חלק רביעי

נערך וסודר מחדש על פי בירור מעמיק בעניינו של הספר כמבואר בהקדמת מורנו ראש הישיבה שליט"א

ביאור מאמר פסיעותיו של אברהם אבינו

מופיע מכת"י מדוייק כפי שנדפס ב'שער המאמרים', בתוספת הגהות ה'שמן ששון' והקדמה ארוכה מאת מורנו ראש הישיבה שליט"א

אגרות

לראשונה מופיע בסוף הכרך הדרוש המיוחד שמסר הרח"ו ז"ל לרבי שלמה סאגיס, עם שתי אגרות נוספות מהרח"ו ז"ל

בראש הספר הקונטרס שנות חיים מאת מורנו ראש הישיבה שליט"א

המתאר את פרשת חייו של המחבר רבינו חיים ויטאל, חיבוריו וגדולתו לדורות

 הוצאת מכון אהבת שלום ירושלים

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה