כתבי הגאון רבינו נפתלי כ"ץ זצוק"ל / ה' כרכים / מכון אהבת שלום

397 ₪ 582 ₪

כתבי הגאון רבינו נפתלי כ"ץ זצוק"ל / ה' כרכים הוצאת מכון אהבת שלום ירושלים

כתבי ר' נפתלי כ"ץ - סמיכת חכמים / 5 כרכים

ספר בית רחל כרך ראשון אוצר תפילות תחינות פיוטים וסליחות לעניינים וזמנים שונים ובו חמשה שערים נפתחים כנפרט בשער השני מאת רבינו הגאון הקדוש נשיא ישראל המקובל האלהי ומופלא כמוהר"ר נפתלי כ"ץ זצוק"ל אב"ד דק"ק אוסטראה פוזנא ופרנקפורט דמיין ונתקבל לנשיא ארץ ישראל יוצא לאור לראשונה מכתב יד רוזנטליאנה באמשטרדם וחבר רבני מכון אהבת שלום ירושלים עם הערות ומקורות ע"י שלמה האניג לונדון הוצאת אהבת שלום ירושלים תשס"א הדפסה חדשה תשפ"ב

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה