מדרש רבה מפואר ומנוקד עם פירושים 6 כרכים / וגשל

672 ₪ 691.60 ₪

מדרש רבה מפואר ומנוקד עם פירושים 6 כרכים / וגשל עם פי' עץ יוסף, ופירוש ענף יוסף ויד יוסף


מדרש רבה מהדורת זכר חנוך עם כל המפרשים ו' כרכים בהוצאת וגשל.
מדרש רבה – מהדורה מורחבת ומבוארת, ו' חלקים
מדרש רבה מנוקד ומסודר, כולל אלפי מראי מקומות – חדשים ומתוקנים. במהדורה ייחודית זו נוספה גם התאמה לפי פסוקים ותוקנו השמטות מדפוסים ישנים.
מלבד פירוש רש"י, נדפסו לצד דברי המדרש גם מפרשי המדרש המובהקים, ובהם מתנות כהונה, מהרז"ו, עץ יוסף (בשילוב תיקונים מכת"י עתיק) וענף יוסף, וכן חידושי הרש"ש, אמרי יושר, זרע אברהם, ידי משה (עם השלמות למה שנשמט בדפוס בעבר), נחמד למראה, חידושי הרד"ל וביאורי מהרי"פ. בכל אלו נערכה הגהה ותיקון כנדרש, סודרו ציונים ומראי מקומות והכל באותיות ברורות ומאירות עיניים.
מלבד זה נוסף מדור 'ליקוטים' – אסופת מפרשי המדרש האחרונים, ובהם: אסיפת אמרים, אשד הנחלים, גשמי הטל, התירוש, זכירה לחיים, יפה תואר, יפה ענף, מתתיה, עין חנוך, פירוש מהרי"א ותורה תמימה. על כל זה נוסף בשולי הדף מדברי מפרשי התנ"ך הידועים.

מדרש רבה בהוצאת וגשל מהדורת זכר חנוךעל חמשה חומשי תורה וחמש מגילות, במהדורה מפוארת, מוגהת ומתוקנת באותיות מאירות עיניים, בתוספת הפירושים עץ יוסף, ענף יוסף ויד יוסף. נוסח המדרש ע"פ נוסח וילנא מנוקד בתוספת מראי מקומות. במהדורה זו פוענחו ונפתחו ראשי התיבות. מדור ענף יוסף משולב בתוך פירוש עץ יוסף. המהדורה הנפוצה והמבוקשת ביותר כיום.

מידות: 31X22 ס"מ.

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה