משנה ברורה המבואר - עוז והדר כרך 1

78.10 ₪ 94.43 ₪

יש לציין את הכרך הרצוי בהערות ההזמנה:
 

משנה ברורה המבואר א-א   =  א-כד הנהגת הבוקר - ציצית
משנה ברורה המבואר א-ב   =   כה-מה * תפילין

משנה ברורה המבואר א-ג    =  מו-פח * ברכות השחר קריאת שמע
משנה ברורה המבואר א-ד   =  פט - קכז * תפילה
משנה ברורה המבואר ב-א   =  קכח - קנו - נשיאת כפים קריאת התורה בית הכנסת
משנה ברורה המבואר ב-ב   =  קנז-קפ * נטילת ידים, בציעת הפת, סעודה
משנה ברורה המבואר ב-ג   =  קפא-רו * מים אחרונים, ברכת המזון, ברכת הפירות, תפילת מנחה, ק"ש
משנה ברורה המבואר ב-ד   =  רז-רמא * ברכת הפירות ושאר ברכות, מנחה וערבית
משנה ברורה המבואר ג-א   =  רמא-רסא * הלכות שבת
משנה ברורה המבואר ג-ב   =  רסב-רצ * ערב שבת הדלקת נרות ,קידוש וסעודה, תפילות וקריה"ת
משנה ברורה המבואר ג-ג   =  רצא-שה * מנחה, מוצאי שבת, הוצאה וליבון
משנה ברורה המבואר ג-ד   =  שו-שטז * דיבור בשבת, מוקצה, בנין וסתירה, אהל וצידה
משנה ברורה המבואר ג-ה   =  שיז-שכז * קשירה, בישול ובורר, סחיטה ותיקוני מאכל, מלאכת נכרי, רחיצה וסיכה
משנה ברורה המבואר ג-ו   =  שכח-שדמ * חולה, יולדת, מילה, קטן בשבת
משנה ברורה המבואר ד-א   =  שמה-שע * רשויות שבת, ערובי חצרות
משנה ברורה המבואר ד-ב   =  שעא-תכח * עירובין, ראש חודש
משנה ברורה המבואר ה-א   =  תכט-תנב * פסח
משנה ברורה המבוארה-ב   =  תנג-תצד * פסח
משנה ברורה המבואר ה-ג   =  תצה-תקכט * יום טוב
משנה ברורה המבואר ו-א   =  תקל-תקפ * חול המועד, תשעה באב, תענית
משנה ברורה המבוארו-ב   =  תקפא-תרכד * ראש השנה, יום הכיפורים
משנה ברורה המבואר ו-ג   =  תרכה-תרמד * סוכה
משנה ברורה המבואר ו-ד   =  תרמה-תרסט * ארבע מינים
משנה ברורה המבואר ו-ה   =
  תרע-תרצז * חנוכה, מגילה
 
"

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה