משנת אברהם לימוד ח"י פרקים ליום - סט 4 כרכים

114.90 ₪ 132 ₪

לימוד ח"י פרקים ליום - סט 4 כרכים

 בגודל מעלת וסגולת לימוד המשניות


המשניות מחולק לימות החודש
על פי המובא בספר תוצאות חיים להרה"ק בעל
ה"ראשית חכמה" המובא באות צ'ה, וזה לשונו: "ויש
מדקדקין לקרוא כל יום מששה סדרי משנה, פרק
אחד לפחות מכל סדר, ויש לזה רמז על דרך הסוד, ואל
כוונה זו כיון אותו חכם שסידר המעמדות, שבכל
יום יש משנה מכל סדר עכ"ל. ובדרך זו המחבר הלך וחילק
שבכל יום ילמדו ח"י פרקים משניות מכל הסדרים

מחבר אברהם סנה

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה