נך מקראות גדולות קטן - המאור"

536.80 ₪ 649.04 ₪
נ"ך מקראות גדולות המאור טו' כרכים קטן.

נ"ך מקראות גדולות המאור טו' כרכים קטן. נייר כרם בכריכה מהודרת.

מקראות גדולות נ"ך המאור
 ידועים ונחשבים בעולם התורה למקראות גדולות הטובים והמהודרים ביותר.
בחומשי מקראות גדולות המאור על הנ"ך מופיעים פירושי הראשונים והאחרונים מוגהים ומתוקנים על פי כתבי יד ודפוס ראשון.
כולל את פירושי המלבי"ם והאברבנאל. 

להלן פירוט הפירושים שישנם מקראות גדולות המאור על הנ"ך / בנ"ך המאור:

רש"י, מוסף רש"י (ליקוט לשונות רש"י מכל חיבוריו על אותו פסוק), לעזי רש"י (פירוש לשונות לע"ז ברש"י), מנחת שי, מצודת דוד, מצודת ציון, מהר"י קרא,רד"ק, רלב"ג, תולדות אהרון, מלבי"ם, תרגום יהונתן בן עוזיאל, תרגום רב יוסף על דברי הימים, רס"ג, אבן עזרא, טעמים לראב"ע, רי"ד, רמב"ן, בעל הטורים, ספורנו, ברטנורא, צרור המור, שפתי חכמים השלם, ראשון לציון (ר' חיים בן עטר), ביאור הגר"א, אמרי יושר, מגילת סתרים תעלומות חכמה ופלגי מים (ר' יעקב ב"ר יעקב משה מליסא), 

ישנם פירושים שמופיעים / שנכתבו רק על ספרים מסויימים.

מידות: גובה 17 ס"מ."

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה