סט מחזורים אבותינו בינוני / נוסח מרוקו

179 ₪ 218 ₪

סט מחזורים אבותינו נוסח מרוקו ה' כרכים - בינוני / הרב מאיר אלעזר עטייה

סט 'מחזור אבותינו' מוגה ומדוייק ע"פ מאות נוסחאות באופן שכל אחד יכול לדעת מנהגי עירו ואבותינו.
מסודר מתוקן בדברי טע״ם לתפלות באורח נכונה אזור מנהגי אבותינו לימים טובים
בתוספת נסחאות מנהגים ושירי החג, לפי מנהגי כל ערי המערב ורבותינו הקדושים חכמי מרוקו והאזור הספרדי עם הלכה ומסורת ודברי טעם לתפילות בתוספת מורחבת לטעמי המנהגים הנקראת א"ם למסרת.

יסודם מהררי קודש חכמי המערב שוכני מעונה
רחשי לב ישחרו בו פני אל בקול גילה ורינה
אלי עזרי יחיש בא עת לחוננה.
לתוך עיר קרית חנה
בתוספת נוסחאות, מנהגים ובקשות מיוחדות.
מספר אוצר המנהגים משלחן אבותינו
לפי מנהגי כל ערי המערב ורבותינו הקדושים
(מרכאש, אל קלעה והדרום, ארפוד וגלילותיה, צאווירא, כזה-בלנקה וקהילותיה, ראבט סאלי, מכנס, פאס, ספרו וואזן, דובדו, תנז'ה טיטואן וכל האיזור הספרדי).
חכמי מרוקו והאזור הספרדי
עם הלכה ומסורת ודברי טע״ם לתפלות,
בתוספת מורחבת לטעמי המנהגים, א״ם למסורת
מהמחבר ע״ה מאיר אלעזר עטיה הי״ו
המקליט לראשונה כל שירת הבקשות ״שיר ידידות" של יהודי מרוקו

'מחזור אבותינו' זהו המחזור שהראשל"צ מרן הרב שלמה עמאר שליט"א מתפלל בו בחגים.

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה