עין יעקב המבואר - המאור

852.50 ₪ 1,030.75 ₪
עין יעקב המבואר י' כרכים / מכון המאור.

עין יעקב - לרבי יעקב בן חביב - במרכז הדף הצבנו את הספר עין יעקב באותיות גדולות ומאירות עינים ובתוספת ניקוד. ומסביב לו באו ביאורי האגדה ביאור מתומצת בצורה בהירה ובלשון קלה לבאר באר היטב את פשט האגדה, מסורת האגדה- בו יבואו בצד הגליון מקבילות למאמרים שהובאו בגמרא מתלמוד ירושלמי ומדרשי חז"ל,  אוצרות האגדה- בו דלינו מים מפרשי העין יעקב ועוד ספרים רבים מכל תחומי הספרות התורנית, פנינים ומרגליות שהעלו בביאור דברי חז"ל העמוקים ובפירושיהם הבהירים ולפעמים החריפים והשנונים, הערות והארות – בשולי הדף ימצא המעיין מקורות לפירושים, ורבבות ציונים נפלאים בענינים השייכים לביאורים וחידושים והיה העקוב למישור - ויבא יעק"ב שלם יצא ב-10 כרכים. "

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה