פתח הדביר ה' כרכים / רבי חיים פונטרימולי

421.30 ₪ 509.39 ₪
פתח הדביר ה' כרכים  / הגאון רבי חיים פונטרימולי זצוקל.  הוצאה חדשה ומפוארת.

ספר "פתח הדביר" הינו חיבור על שולחן ערוך אורח חיים למרנא ורבנא גאון עוזנו רבי חיים פונטרימולי זצוק"ל שהיה רב ואב"ד באיזמיר.
הספר "פתח הדביר" הוא אוצר בלום אשר נדפס לראשונה בשנים תט"ו –תרל"ג, ומאז ועד היום הודפס מס' פעמים במהדורות צילום , וזה שנים רבות לא ניתן להשגה.
ועתה יצא לאור עולם באותיות מאירות עיניים ברוב פאר והדר, בהוספת אלפי מראי מקומות, בפענוח ראשי תיבות, בשילוב כל ההשמטות מכל חלקי הספר, ועוד מעלות רבות.
ועליו נלווה מדור "קריית ספר" הכולל אלפי ציונים והערות בדברי המחבר מחכמי דורו ועד פוסקי זמנינו. כרך ה' כולל חידושי רבינו מכתבי יד ומשאר ספרים וכולל הספר הנפלא שו"ת צפיחית בדבש לאבי רבינו  רבי חייא פונטרימולי זצוק"ל.
מדברי הגר"ח פלאג'י על בעל "פתח הדביר": "הלא זה הוד והדר ארי שבחבורה, אב בחוכמה תורת חכם מקור חיים, אשר העמיק הרחיב ברוחב מבינתו, לא הניח פינה וזווית שלא עמד בו תורת אלוקיו בליבו".
וכך כותב בעל השדי חמד מערכת יוה"כ סי' ג אות כד: "הרב פתח הדביר כל רז לא אניס ליה, והרגיל בספרו הקדוש יודע ומכיר שדרכו בקודש חופש כל חדרי תורה בעניין שעוסק בו דברי הפוסקים ראשונים ואחרונים".
ספר "פתח הדביר" זהו אחד מהספרים היותר מוזכרים בשיעוריו ההלכתיים של מרן הראשל"צ הרב עובדיה יוסף שליט"א."

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה