שמירת שבת כהלכתה חלק א / הרב יהושע נוירביט

83.60 ₪ 101.08 ₪

ספר "שמירת שבת כהלכתה" הוא ספר הלכה נפוץ העוסק בהלכות שבת ויום טוב, שכתב הרב יהושע נויבירט תלמידו הקרוב של הרב שלמה זלמן אויערבאך, עמו התייעץ הרבה בכתיבת הספר (כפי שמעידות ההערות בספר). . הספר זכה לתפוצה רבה.‏ הספר עוסק גם בהלכות השייכות לעידן המודרני, כגון שימוש בחשמל או רפואה מודרנית בשבת. הספר יצא לאור בשלוש מהדורות שונות, כשהחל מהמהדורה השנייה השתתפו במלאכת הכתיבה גם תלמידי חכמים מ"בית מדרש הלכה - מוריה", הרבנים יעקב ווייל ואשר זלצמן. לאחר שהמהדורה הראשונה יצאה לאור, הופעל לחץ על הרב נויבירט לשנות פסקים רבים שכתב, ולכן הטקסט העליון במהדורה השנייה מחמיר יותר ורק בהערות השוליים צויין שישנה גם דעה מקלה. במאי 2010 יצאה מהדורה מתוקנת לחלק הראשון לפי השינויים הטכנולוגיים האחרונים, ובהוספת פסקיו של הרב יוסף שלום אלישיב.

הספר "שמירת שבת כהלכתה" פוסק על פי דעת הרמ"א, כלומר לפי הנוהג האשכנזי. בשל הפופולריות של הספר והרצון להשמישו גם לספרדים, כתב עליו הרב יהודה לביא בן-דוד קונטרס הערות בשם "בדי השלחן", המביא את שיטות הפוסקים הספרדים.

פרקי הספר מסודרים לפי נושאים. חלקו הראשון של הספר עוסק בהלכות הקשורות בהכנת אוכל בשבת, רחיצה וסיכה, טיפול בבגדים, משחקים, איסור הוצאה ומוקצה, טיפול בצומח ובבעלי חיים, מלאכת נוכרי ודיני חולה ופיקוח נפש. החלק השני כולל את ההלכות הנוגעות למצוות החיוביות בשבת: הדלקת נרות, קידוש והבדלה, סעודות שבת וכן דיני אבלות בשבת ודיני חול המועד. חלקו השלישי של הספר שיצא בשנת תשנ"ג כולל "תיקונים ומילואים" מאת הרב שלמה זלמן אוירבך, מבוא להלכות שבת מאת הרב נויבירט ומפתחות נוספים.

הספר "שמירת שבת כהלכתה" זכה להסכמות הרב יחזקאל אברמסקי, הרב שלמה זלמן אויערבך, הרב משה פיינשטיין ואחרים. הרב אוירבך כתב בסוף ימיו קובץ הערות ותיקונים ל"שמירת שבת כהלכתה", ובכך חיזק את מעמדו כספר פסיקה מקובל. בשנת תשכ"ה הוענק לרב נויבירט פרס הרב קוק על ספר זה. הספר יצא תחילה בכרך אחד, ובמהדורה שניה בשני כרכים."

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה