שערי קדושה הוצאה חדשה ומיוחדת / מכון אהבת שלום⁩

99 ₪ 165 ₪

שערי קדושה 

 

בשמחה גדולה הננו לבשר על הופעתו של הספר הנודע שערי קדושה מאת

המקובל האלקי רב ביתו של רבינו האר"י ז"ל, כמוהר"ר חיים ויטאל זלה"ה

כשהוא מוגה הדק היטב מכתבי יד קדומים, ועל פי הגהות החיד"א שהגיה את הספר מטהרת כתיבת ידו של רבינו המחבר ז"ל.

כהשלמה לחלק הרביעי אותו הועיד הרח"ו ז"ל לחבר בספר, ולא השלימו, מופיע כאן לקט ענייני השגה נרחב שערך ראש הישיבה הגאון המקובל רבי יעקב הלל שליט"א מספר "עץ חיים" להרח"ו ז"ל, בקיבוץ ההנהגות והמעשים, הייחודים והאזהרות, הנצרכות למבקש ליכנס לפנים ההיכל, להיות מבעלי רוח הקודש. הקונטרס מסודר בשמונה שערים וכולל גם משבחי האר"י ז"ל והרח"ו ז"ל.
מחובר לטהור החיבור "דרך חיים" שאותו כתב הרח"ו של כהקדמה לספרו "עץ חיים", אלא שרובו לא שרד, והמעט שישנו נדפס בזה על פי כתבי יד מדוייקים.
בסוף הכרך נספח הקונטרס "שנות חיים" ובו תולדותיו של המחבר ז"ל ותיאור ספריו, ערוך בידי מורנו ראש הישיבה שליט"א.

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה