שער המלך על הרמב"ם / מכון המאור.

284.90 ₪ 344.47 ₪
שער המלך על הרמב"ם / מכון המאור.

ספר 'שער המלך' הינו חיבורו המפורסם של רבי יצחק נוניס על הרמב"ם, ובסופו דרשותיו של המחבר 'דרך השער' שהיה ספון וטמון במקום שאינו גלוי לעין כל, ופירוש גנזי המלך בו נקבצו דברי האחרונים על דברי המחבר, ובאחרונה כרך מפתחות. 

ספרו של ר' יצחק בן משה נוניש בלימונשטי 'שער המלך', חובר על סדר הרמב"ם, אך הוא מרחיב בעיסוק בסוגיות התלמוד, הראשונים ושאר מפרשי התלמוד. הוא בולט הן בעיונו בסגנון חכמי טורקיה, והן בבקיאות הנרחבת אף בספרי האחרונים. בעיקרו אינו ספר הלכה, אך לעתים הוא פוסק הלכות.

הספר 'שער המלך' זכה לתהודה רבה, ורבים מגדולי דורו שבחו את ספרו, כמו רבי עקיבא איגר והחיד"א. הרב יעקב שור הנחה את הרב צבי יחזקאל מיכלסון:..."ולא ימוש מפיך ספר שער המלך על הרמב"ם אשר על ידי תתחנך לבקיאות הרצויה והמועילה..."‏.

בספרו מוזכרים מספר ספרים אשר אינם קיימים כיום כמו שיטה מקובצת על מסכת קידושין ועל מסכת יבמות, ספר לקדמון מהראשונים בזמן הרשב"א ושיטות וחידושים לרבי אהרן לפפה.(ויקיפדיה)."

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה