שפת הים / מכון אהבת שלום⁩

95 ₪ 120 ₪

ספריו הנודעים של הגאון המקובל רבי יעקב הלל שליט"א, כבר פקיע שמייהו בבתי המדרש, אשר בהם מבאר והולך כל חמיר'א בכוונות רבותינו האר"י ז"ל והרש"ש ז"ל, ואינו מניח דבר קטון וגדול בלא הסבר והבהרה, ביד רחבה וחזקה.
אנו שמחים לבשר לקהל הלומדים המתכוננים כבר לחג הפסח הבעל"ט, על הופעת המהדורה החדשה של הספר "שפת הים" על כוונות הפסח, אחר שכבר עברו למעלה מעשרים שנה מאז הופיע במהדורה הקודמת, ובמלאת ארבעים שנה להופעתו לראשונה בסוף סידור כוונות הרש"ש - הגדה של פסח בשנת ה'תשד"ם.
במהדורה זו נתבררו ונתלבנו הדברים מחדש, ונוספו ביאורים וחידושים רבים. בפרט יש להזכיר את חידושו הנפלא של ראש הישיבה שליט"א (שנתבאר באורך בספרו "הבן בחכמה" חלק ג סי' ו) בענין ההבדל בין סדר תיקון הבחי' הכוללת שבעולמות לזו הפרטית, שעל פיו משתנים הרבה ביאורים בענייני הכוונות.
הספר כולל: הקדמה כללית בענין זהות סידור רש"ש האמיתי לליל פסח, הקדמות מלוקטות, ביאור ארוך בענין תיקון זו"ן הכוללים דכללות השנה, וט"ז סימנים בענייני הכוונות הסדר, בהם פירוש קצר ללשונות הרש"ש בכוונות ליל הסדר.

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה