הון עשיר על המשניות - הרב עמנואל חי ריקי זצ"ל

117 ₪ 139 ₪

'הון עשיר' על המשניות - עמנואל רפאל חי ריקי זיע"א 2 כרכים מפוארים - ספרי מכון פירושים וחידושים עצומים ונפלאים על שישה סדרי משנה


בעומק הלכה ותחת שוליהם פעמוני זהב מאגדות רמזים וסודות מקשקשים ושירים משוררים  בין סדר לסדר ובין מסכתא למסכתא הרומזים במתק שיחם תמצית ענייני המסכתות והסדרים.

מחבר הספר: הרב העצום בנגלה ובנסתר עמנואל רפאל חי ריקי זצ"ל
נדפס לראשונה באמשטרדם בחיי המחבר זצוקללה"ה
נדפם מחדש בירושלים


מדוע שינה הרב עמנואל חי ריקי את שם הספר מ'דקדוקי עניות' ל'הון עשיר'?
בהקדמה לספרו 'מעשה חושב' מזכיר הרב עמנואל חי ריקי חיבור שכתב על ששה סדרי משנה בשם 'דקדוקי עניות'. הטעם לשם זה הוא, משום שדברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, וכן בגלל עניותו של המחבר, וגם משום שהוא קורא על עצמו 'עני  בדעת'. אולם כשהספר נדפס כעבור חמש עשרה שנה, בשנת תצ"א – הוא נקרא בשם 'הון עשיר'.
מה גרם לשינוי השם?
במהלך השנים עד הדפסת הספר, הפצירו ברבי עמנואל חי ריקי אנשים שונים שלא לקרוא לספר בשם 'דקדוקי עניות' כי אין זה כבוד התורה, והוא התלבט האם לשנות את השם. כעבור זמן בדרכו באוניה בלב ים התנפלו עליהם שודדים וגזלו את כל אשר לו, והוא נשאר בעירום ובחוסר כל, וגם הכתבים של הספרים שחיבר הלכו לאיבוד – מלבד החיבור על המשניות. או אז החליט לשנות את שם החיבור ל'הון עשיר', כי זהו עושרו היחיד שנשאר לו.

מעט אודות מחבר הספר:
הרב עמנואל חי ריקי נולד בשנת תמ"ח (1688) בפרארה באיטליה. בשנת תס"ח (1708), עבר לעיר גוריציה לשמש מלמד תינוקות. משם נדד ברחבי איטליה ושימש כמלמד בכמה ערים. בשנת תע"ח (1718) זכה ועלה עם משפחתו לארץ ישראל והתיישב בצפת. במגיפה שפרצה בעיר, מתה בתו, והוא נאלץ לעזוב עם משפחתו את הארץ. בליוורנו שימש הרב עמנואל חי ריקי מלמד ודרשן, ולפרנסתו עסק במסחר. לקראת סוף ימיו, הרב עמנואל חי ריקי עלה בשנית לארץ, והתיישב בירושלים. הוא בנה בעיר חצר למגורי משפחתו וביקש להקים בעיר ישיבה. לשם כך יצא למסע גיוס תרומות. בדרכו חזרה ארצה, נרצחו בידי שודדים. הרב הרב עמנואל חי ריקי נפטר ביום א' אדר תק"ג (1743), והובא לקבורה בצ'נטו שבבולוניה, איטליה. בחצר, שבנה בירושלים, הוקמה ישיבת 'כנסת ישראל', בראשה עמד ה'אור החיים' הקדוש, הרב חיים בן עטר.

חיבורו הנודע הוא 'משנת חסידים' /2 כרכים/ ביאור לכתבי קבלת האריז"ל, שנדפס בשתי מהדורות עוד בחייו. מלבד חיבור זה כתב את הון עשיר'- על המשניות'אדרת אליהו' - על הש"ס, 'א-לוהים מושיב יחידים ביתה' ו'הן היא כמת דולק בתוך המים' - כתבי חידה, הגדה לפסח'חושב מחשבות' - על תנ"ך וש"ס 2 כרכים, 'חזה ציון' - על תהלים, 'יושר לבב' - קבלה, 'מעשה חושב' - מלאכת המשכן, 'מקווה טהרה' - הלכות מקוואות, ו'תפילין דמרי עלמא' - הנחת תפילין בחול המועד.

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה