שטיינזלץ - 'וילנא' גדול - השלם גדול כרכים בודדים / תלמוד קורן

138.60 ₪ 167.58 ₪
כרך לבחירה:
Quantity:

שטיינזלץ - 'וילנא' גדול - השלם גדול 38 כרכים / תלמוד קורן

תלמוד בבלי קורן המבואר
סט מהודר של 38 הכרכים של דף וילנא, לצד ביאורו של הרב עדין אבן־ישראל (שטיינזלץ).
ביאורו הבהיר של הרב שטיינזלץ מסייע בהבנת המילים והתוכן ובביאור המשא ומתן התלמודי והוא תרגום מלא,
מילולי ותוכני, של כל הלשון הארמית המצויה בתלמוד. המהדורה מלווה במבואות וסיכומים,
ובהם הקדמה לכל מסכת, דברי הסבר כלליים וסיכומי דברים בראשית כל פרק ובסיומו.
בסוף כל מסכת קיימים מפתחות מפורטים של הנושאים, המונחים והאישים המופיעים בה.
הסבר על 13 מידות שבהם התורה שבכתב נדרשת, עם דוגמאות ברורות לכל אחת מהן.


מארז תלמוד קורן-שטיינזלץ וילנא השלם ובו דף וילנא לצד ביאורו של הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ).
במהדורת שטיינזלץ וילנא - דף מול דף, הביאור כולל:נקוד ופסוק כל דברי התלמוד, תרגום כל הארמית, פירוש בהיר ותמציתי, סיכום שיטות פירוש נוספות ופסקי ההלכה בשולי העמוד, סקירה בנושאי לשון, אישים, מדעים וחיי היום-היום בתקופת התלמוד. 
בסופה של כל מסכת - מפתחות מפורטים ותוספתא עם באור קצר. דף וילנא: דף וילנא המקורי עם תיקון שינויי הצנזורה בסדר חדש, עם כל ההוספות על הדף, באותיות ברורות ובהדגשת הדיבור המתחיל ברש"י ובתוספות.
ש"ס שטיינזלץ וילנא הפך לנחלתם של כל החפצים בלימוד והבנת הגמרא.

  משקל: 42 ק"ג.

מידות: 31x23.5 ס"מ.

כרכים לבחירה:
בבא בתרא,
קידושין,
ערכין תמורה,
עבודה זרה הוריות,
בבא בתרא חלק א,
בבא בתרא חלק ב,
בבא קמא חלק א,
בבא קמא חלק ב,
בבא מציעא חלק א,
בכורות,
ברכות,
עירובין,
גיטין,
חולין חלק א,
חולין חלק ב,
כריתות מעילה,
כתובות חלק א,
כתובות חלק ב,
קידושין,
מגילה מועד קטן חגיגה,
נדרים,
נדה
פסחים,
ראש השנה תענית,

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה