חוק לישראל המבואר - סט י' כרכים / עוז והדר

1,035 ₪ 1,190 ₪
חוק לישראל המבואר עוז והדר סט י' כרכים.
בשעה טובה הושלם הסט של חוק לישראל המבואר עוז והדר ומעתה הוא מונה 10 כרכים.

בראשית א',ב, שמות א', ב', ויקרא א',ויקרא ב', במדבר א', ב, דברים א',ב

.
חוק לישראל המבואר עוז והדר עם הוספות חשובות פניני אור החיים ספר מצוות ה' שלחן ערוך הרב יוצא לאור בתוספת מרובה עם ביאורים יקרים המשולבים בתוך תיבות המקרא וחז"ל ובתוספת וציונים לבאר דבריהם הקדושים ולפענח נעלמים בהגהה מזוקקת ומדויקת ובתוספת מראי מקומות ובהוספות רבות וחשובות בעימוד נאה ובהוצאה חדשה ומפוארת משובבת עיו ומרחיבה לב.
 
שמחה של תורה עם הופעת הכרך הראשון מסדרת "חק לישראל המבואר" מבית 'עוז והדר'

בנרתיק הטלית והתפילין או בארון הספרים במדף נגיש, קבוע וחביב מזה דורות רבים, הספר היקר "חק לישראל". ה'חק' כפי שרבים נוהגים לקוראו, משלב על פי תקנת רבינו האריז"ל זי"ע לימודי תורה שבכתב עם תורה שבעל פה מכמה מקצועות וסדרים, כשעליהם חונים גם מדורי מוסר והלכה שצורפו על ידי החיד"א זי"ע. לומדיו הרבים בכל אתר ואתר, מאז ועד עתה, זוכים בלמדם בו לקיים מאמר חז"ל במסכת קידושין "לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד", שזהו המקור לסדר לימוד זה. 
 
דורות רבים היה ה'חק' בן-לוויה קבוע וצמוד ליראי השם הקובעים עיתם לתורה. שיעור ב'חק' היה חוק ולא יעבור, בו החל יומם של יהודים שחפצים היו לזכות לאורה של תורה, ויש שאף קבעו בו משנת לימודם מספר פעמים ביום.
זכה דורנו, ואורו הגדול של ה'חק' יאיר מעתה שבעתיים. שיתוף פעולה מבורך ומוצלח בין ממלכת התורה "עוז והדר" לבין "מפעל חק לישראל העולמי" הניב תוצאה משובחת ומפוארת של חק לישראל חדש ומבואר, וזה יצא ראשונה – חומש דברים כרך ראשון. מעתה כל מדוריו של ה'חק' יזכו לביאור צמוד, בשפה ברורה וצחה, שווה לכל נפש ונוחה לכל לומד באשר הוא, ובתוספת מרובה של מדורים חדשים המעטרים אותו כציצים ופרחים.
על המהדורה החדשה עמלו ברוב שקידה ויגיעה, חברי כולל האברכים שעל ידי ממלכת התורה "עוז והדר" בנשיאות הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א אב"ד באר משה. בשבת אחים נועדו יחדיו לבאר ולברר כל הטעון בירור וביאור, ותשלם כל המלאכה, וכפי שמעידה התוצאה המשובחת הנגלית היום הזה לעיננו.
חשיבות יתירה נודעת ללימוד הקבוע בספר הקדוש 'חק לישראל', וכבר הגיד הגה"ק משינאווא זצוק"ל במליצת קדשו על פי דברי הגמרא "חק לישנא דמזוני" - שהלימוד ב'חק' מסוגל למזוני ולפרנסה, וכפי שמספר בהקדמתו למהדורה זו הרה"ג רבי מרדכי זאב הלברשטאם שליט"א, אב"ד צאנז קרעניץ ונשיא ומייסד "מפעל חק לישראל העולמי", ממקרה ישועה לו היה עד בזכות קביעות חדשה בספר 'חק לישראל', והוא אשר גרם לו להקים את הארגון ולהפיץ בישראל את חוק הלימוד ב'חק לישראל'.
כמיטב מסורת 'עוז והדר', שוכללה היצירה ומעתה חידושים מרנינים יחנו לה סביב, מלאכת קודש מיוחדת זו, הודרכה ולוותה על ידי ריש מתיבתא 'עוז והדר', הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, אשר ברוחב בינתו ניווט את מלאכת העריכה בתבונה בדעת ובשום שכל, וזכה להאהיב את התורה על לומדיה, ולקרב את כל מכמני התורה באופן בהיר השווה לכל נפש.
 
חלוקה יומית נוספת לתרי"ג מצוות התורה על פי דעת הרמב"ם, מספר 'מצות ה'' שנתחבר על ידי רבי ברוך היילפרין ז"ל, מסייעת ללומדים ולהוגים ב'חק' מדי יום, לסיים בכל שנה ושנה את לימוד תרי"ג המצוות.
זאת ועוד, ליקוט ערוך של הלכות נחוצות מתוך שלחן ערוך הרב שנתחבר על ידי הרב בעל התניא, ועליהם תוספת מפסקי המשנה ברורה, כדי שיוכלו הלומדים לחזור עליהן מידי שנה בשנה.
אכן מה נכבד היום הזה, עם הופעת החלק הראשון מהמהדורה החדשה, פאר היצירה הכלולה בהדרה, ובזכותה יוכלו רבים להצטרף בחדווה ללימוד קדוש זה, ובוודאי יזכו כל הלומדים והעוסקים לברכת ה' ולהשלמת הסדרה כולה."

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה