Skip to content

כי בו שבת- כר' בודדים מ1-3 כר / הרב בנימין חותה

390.50 ₪ 472.15 ₪
Style:
Quantity:

 כי בו שבת - הרב בנימין חותה לבחירה1- 3 כרכים

ניתן לרכוש גם בכרכים בודדים 

הסדרה כי בו שבת נוגעת בנושאים כמו: כבוד השבת, ערב שבת, הדלקת הנר, ביטול כלי מהיכנו, חשמל בשבת, קידוש, סעודות שבת, קידוש על היין, תפילות שבת, קריאת התורה, תפילת מוסף, ביקור חולים, הבדלה, השכרה לגוי, עובדין דחול, הוצאה, כיבוס, מחמר, דיבור בשבת, מוקצה, בנין סתירה, מת, אהל, צידה וחובל, קושר ועוד. 

,הלימוד בספרי כי בו שבת התפשט בעם ישראל, לפי כל הדעות - מנהגי עדות המזרח, אשכנזים ותימנים

מחבר: הרב בנימין חותה 

כרך א, כרך ב, כרך ג

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה