מלוה ה' ב' כרכים / הרב משה לוי

127 ₪ 139 ₪
מלוה ה' ב' כרכים / הרב משה לוי זצוקל.

הספר 'מלוה ה'' מאת המחבר הרב משה לוי זצוק"ל מחבר הספרים הידועים: מנוחת אהבה, ברכת ה', תפילה למשה ועוד. עוסק ודן בענייני הריבית ודיניה.
הספר מלוה ה' כולל פסקי הלכות בענייני הלואה ורבית הלכה ולמעשה. ונוסף לספר ביאור בשם 'טעם רבית' - ציונים ומקורות ומשא ומתן בדברי הפוסקים ראשונים ואחרונים עד אחרוני זמנינו, על ההלכות שבספר.

כרך ראשון של הספר מלוה ה' עוסק בנושאים: 

דינים השייכים למצות הלואה, על איזה איסורים עוברים בהלואה ברבית, כללים יסודיים בהלכות רבית, כללי רבית שאסורה מן התורה ושאסורה מדברי סופרים, דיני הלואה בריבית לנכרי ומומר, דברים שאסור להתנות עליהם בשעת ההלואה, כיצד צריך המלוה להתנהג עם הלוה משעת ההלואה, דינים השייכים למכירה בהקפה ולהקדמת מעות על מקח.
כרך שני של הספר  מלוה ה' עוסק בנושאים: 


דברים שמותרים או אסורים משום ריבית בענייני מקח וממכר שונים, בענייני שכירות, בענייני עסקה, נתינת רווח על פי היתר עיסקא,  דינה הלואת סאה בסאה, דינים השייכים להלואת מטבעות ושטרי כסף זרים ולמכירת שטר חוב ושיקים דחויים, דברים שמותרים או אסורים משום ריבית בכסף השייך לעניני מצווה, לקט עניינים שאסורים משום ריבית שמצוי להיכשל בהם.
 
"

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה