שות צמח צדק - אורח חיים - ב' כרכים - מהדורה חדשה ומתוקנת"

128.70 ₪ 155.61 ₪
כ"ק אדמו"ר הצמח צדק היה סופר מהיר, למעלה מדרך הטבע. הוא כתב במשך ימי חייו שישים אלף גיליונות דפוס הכוללים חידושי תורה בנגלה ובנסתר, תשובות הלכתיות לרוב ודרושי חסידות, אלא שבשריפות שפקדו את העיירה ליובאוויטש עלו השמימה כתבים רבים מתורתו. כבר בהיותו כבן 16 שנה, בשנת תקס"ו, החל לכתוב תשובות הלכתיות לשואלים בהוראת והדרכת זקנו הגדול בעל התניא. לימים נודע כאחד מגדולי המשיבים בדורו ואלפים הריצו אליו שאלותיהם מכל קצווי ארץ.

סדרת "צמח צדק", שהיא בגימטריה של שמו הקדוש "מנחם מענדל", כוללת למעלה מאלף תשובות על סדר חלקי השו"ע, חידושים על הש"ס ובירורי הלכה המכונים "פסקי דינים".

מערכת "אוצר החסידים – קה"ת" החלה במיזם הגדול והנפלא של הוצאת שו"ת צמח צדק במהדורה חדשה ומפוארת. כעת יצאו לאור שני הכרכים הראשונים בחלק אורח חיים הכוללים צ"ט תשובות.

התשובות הוגהו מחדש בדקדוק רב מגוף כתבי היד, נוספו כותרות בהירות ומפורטות בראש הסעיפים בצדי כל חלק מן התשובה.

גולת הכותרת של מהדורה זו היא ההערות מאירות העיניים שנוספו בשולי הגיליון, שנערכו בידי תלמידי חכמים מופלגים מתוך עמל ויגיעה רבה, לברר מקחו של רבינו ועומק דבריו. כל הציונים לספרים נפתחו וצוטטו, ונוספו ביאורים רבים לברר כוונת רבינו וכן נכתבו סיכומים למהלכיו של רבינו לתועלת הלומד.

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה