משנה תורה לרמב"ם בכרך אחד - מופת / מפעל משנה תורה לרמב"ם

240.90 ₪ 291.27 ₪

משנה תורה לרמב"ם בכרך אחד - מופת / מפעל משנה תורה לרמב"ם

ספר משנה תורה להרמב"ם, מהדורה מדויקת ומושלמת, כל 14 הספרים בכרך אחד, מפוסק ומנוקד, בנוסח המדוייק ביותר שניתן להוציא כיום, ע"פ כתבי היד המצויים.
כרך זה ללא ביאור.

על הספר
חיבור משנה תורה להרמב"ם הוא סיכומה של תורה שבעל פה, המכיל י"ד ספרים (ומכאן גם כינויו הי"ד החזקה).
משנה תורה הוא יצירת מופת של זיו התורה, בהודהּ ובהדרהּ, אשר לפניה לא היתה כמותה, ומאז ועד עתה אין כמותה, כלילת השלמות: בהיקף הנושאים, במיון ובסדר המופתי, בלשון המלוטשת ובדיוק התיאור והניסוח.
זהו ספר המופת של הרמב"ם, הספר המאגד בתוכו כל ענייני ההלכה של היהדות וכל עיקרי המחשבה, בזמן הזה ובזמן המשיח במהרה יבוא. הספר זכה לספרות ענפה ביותר של פרשנות, ונקבע כספר היסוד בפסיקת ההלכה.
המהדורה הנפוצה כיום של משנה תורה (מהדורת הדפוס) משובשת עד למאוד, הן בשל הצנזורה הנוצרית והן בשל "תיקונים" שנעשו בו ברבות השנים.
כרך זה מכיל את כל 14 הספרים על 1000 פרקיו (בדיוק!) בדיוק שאין שני לו - בכרך אחד נגיש וזמין לכל לימוד, עם מפתחות רבים ובעיצוב ידידותי ומפואר.

מאפייני המהדורה
הנוסח - מדויק המבוסס על פי מהדורת הגר"י קאפח זצ"ל, תוך השוואת הנוסח שבמהדורתו לנוסח שבכתבי יד משובחים ומדויקים ובפרט כתבי היד התימניים הידועים במהימנותם, וכתב היד המאושר בחתימת ידו של הרמב"ם לספר המדע ולספר אהבה. בנוסח זה תוקנו הסילופים שהנעשו על ידי הצנזורה הנוצרית ואלפי שיבושים אחרים שנפלו בדפוסי החיבור במהלך הדורות וכן תיקונים מסברה, הנוסח מנוקד ומפוסק וכל ראשי התיבות שבו מפוענחים.

העיצוב - הספר בא בכרך אחד האפשר לסקור את הפרקים שבו בהרף עין.

חלוקת ההלכות - על פי החלוקה המקורית המצויה בכתבי היד על יסוד מהדורת הרב קאפח ובהשוואה לשאר המהדורות המדויקות. לכל הלכה בכתבי היד קבענו פסקה לעצמה.

מספור ההלכות - במהדורתנו הוא על פי החלוקה בדפוס וילנא הנפוץ, ומשום כך לעתים בא המספור במהדורתנו באמצע הלכה.

חילופי הנוסח - המשמעותיים בלבד (אחד לכמה פרקים) מסומנים בשולי העמוד, מתוך מהדורות משובחות.

איורים - משורטטים מחדש מעשה ידי אמן בנאמנות למקור. כל הפרשיות שבתורה, כתיבת סת"ם נכתבו מחדש מעשה סופר מהיר בנאמנות למקור.

ציון פסוקים והפניות פנימיות - כל המקראות מנוקדים לפי נוסח המסורה בתוספת מראה מקום. נוסף על זה מצוינים השינויים מנוסח המסורה. ודרך הציטוט (לעתים בשילוב פסוקים) מצוינים במלואם כולל הפניות פנימיות לדברי הרמב"ם הבאים בלשון "כמו שביארנו". מפתחות מפתחות לספרי הרמב"ם, לחטיבות ההלכות, לתרי"ג מצוות, נושאי הפרקים לפי סדר ההלכות ולפי סדר הא"ב, מפתח מידות ומשקולות ומילות הקדמה נמצאות בראש כל מפתח.

הרמב"ם היומי - תחילת הרמב"ם היומי ללומדי שלושה פרקים ביום מצוינים בשולי הדף, ובהקדמה מצוין סדר הלימוד למי שלומדים רק פרק אחד ביום.

גובה   ................................   26.00 ס"מ
רוחב   ................................   17.50 ס"מ
משקל   ...............................   1.789 ק"ג
מספר עמודים   .......................   1360

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה